عربي  English
rechercher
Espace membre

Actualités

Contact

>   Pour nous contacter, voici nos coordonées :

 

 

 

     Adesse :     Place Erroussafi - Mutuelleville - Tunis - Tunisie B.P : 69                            

                      Tunis Cedex 1080


                             

           Afficher sur une carte plus grande

     Tél :             (+216) 70 131 270


     Fax :            (+216) 71 780 717


     E-mail :        dir.gle@somatra-get.com.tn

 

>   Les directions :


     * Directeur Général Adjoint   

          - Ameur Jelassi   98 744 107   ameur.jelassi@somatra-get.com.tn


     * Direction Informatique   

          - Amor Ben Said   98 744 154   amor.bensaid@somatra-get.com.tn / div.inf@somatra-get.com.tn


     * Direction des Affaires Juridiques et Administratives  

          - Youssef El Mejri   98 744 101   youssef.elmejri@somatra-get.com.tn / dir.a.j@somatra-get.com.tn


     * Service Achat

          - Nabila Essaies   98 744 118   sce.achat@somatra-get.com.tn


     * Direction des Ressources Humaines  

          - Sofien Arfaoui   98 744 203   sofien.arfaoui@somatra-get.com.tn

 

     * Division des Affaires Sociales, Formation et Assurance Groupe   

          - Leila Mehrez   99 989 173   leila.mehrez@somatra-get.com.tn


     * Direction Financière et Comptable  

          - Wissem Cherif   98 744 110   wissem.cherif@somatra-get.com.tn / dir.fin@somatra-get.com.tn

 

     * Service Recouvrement

          - Slim Laabidi   98 744 132   slim.laabidi@somatra-get.com.tn / sce.recouvrement@somatra-get.com.tn


     * Direction des Etudes  

          - Samir Barkia   98 744 138   samir.barkia@somatra-get.com.tn / dir.et@somatra-get.com.tn


     * Direction Groupement  

          - Rahma Ben Youssef   98 744 157  rahma.benyoussef@somatra-get.com.tn / groupement@somatra-get.com.tn


     * Direction Coordination et suivie  

          - Boutheina ElMejri   98 744 105   boutheina.elmejri@somatra-get.com.tn / s.p.m@somatra-get.com.tn


     * Direction Controle de Gestion  

          - Riadh Ghzaiel   98 744 130   riadh.ghzaiel@somatra-get.com.tn / dir.c.g@somatra-get.com.tn


     * Direction Audit

          - Hatem Raouine   98 744 144   hatem.raouine@somatra-get.com.tn / sce.audit@somatra-get.com.tn


     * Direction de Qualité  

          - Mohamed Ben Souissi   98 744 117   mohamed.bensouissi@somatra-get.com.tn


     * Direction d'inspection

          - Mohamed Boussorra   98 744 116   mohamed.boussorra@somatra-get.com.tn

 

     * Direction de carrière  

          - Hassen Romdhani   98 744 108   hassen.romdhani@somatra-get.com.tn

          - Taieb Nsiri (Responsable Commercial)   98 744 152   taieb.nsiri@somatra-get.com.tn